Rodinný dom v Záhorskej Bystrici od ateliéru NED. Jednoduché, jasné, definované formy, kde nie je pripustená relativizácia, spochybnenie a diskusia.