Prvé fotografie tohto roka som mal možnosť zachytiť nástrojom, ktorý svojou špecifickou stavbou dáva možnosti, ktoré žiaden iný objektív neponúkne. Canon 45mm TS-E f2,8 mal byť skúškou, či je toto sklo vhodné na začlenenie do kolekcie TS-E objektívov pre architektonickú fotografiu. Zatiaľ nebola možnosť ho vyskúšať v komerčnej práci, no pri tomto voľnom fotení sa s ním dali dosiahnuť príjemné efekty.

Variabilná hĺbka poľa – Tilt – je špecifickou vlastnosťou TS-E objektívov a je využiteľná najmä pri fotení kreatívnej fotografie, produktov, či portrétov. Toto dáva možnosť narábať s hĺbkou poľa tak, že vieme nakloniť rovinu ostrosti a rozmazať objekty mimo nej nielen v závislosti ich vzdialenosti od fotoaparátu.

Hlavnou vlastnosťou, pre ktorú sú TS-E objektívy využívané v architektonickej fotografii je Shift funkcia, kde vieme objektív vysunúť akýmkoľvek smerom do strany a posunúť tak perspektívu a zachytiť objekt tak, ako to s bežným objektívom nie je možné – teda napr. dosiahnuť fotku s vyrovnanými vertikálami už priamo na lokácii.

Kombinácie Tiltu a Shiftu potom dáva možnosti, ktoré nám dajú výsledok špecifický len pre túto skupinu kreatívnych objektívov.