Pubklikácia Kaplnky vzkriesenia vo vydaní Katolíckych novín