Začiatky

Architektonickej vizualizácii sa venujem už od roku 2006 (keď som nastúpil na Fakultu Architektúry na VUT v Brne a vizualizácia školských projektov ma zaujala zo všetkého najviac), resp. profesionálne od roku 2008, keď som začal s rendrovaním menších projektov, ako kúpeľní, či obývačiek pre lokálnych klientov.

Dnes sa píše rok 2021 a uplynulo 13 rokov odkedy “robím rendre.” Uplynulo veľa času a mnoho vecí sa zmenilo – či už procesne, alebo organizačne. Vizualizácie nerobím sám, ale je so mnou skvelý tým umelcov, na ktorý sa viem spoľahnúť a spolu zvládame neuveriteľné nápory práce pre projekty, ktoré za to stoja.

V roku 2008 som založil web FlyingArchitecture, ktorý bol pôvodne určený vizionárskym projektom, ktoré som chcel vytvárať vo voľnom čase. No vieme, ako to v architektúre chodí s voľným časom. Vznikli presne 2 – áno, dva! projekty, ktoré na naplnenie webu nestačili. No pri procese som narazil na zaujímavý fakt – software, ktorý som na vizualizáciu používal, teda Rhinoceros, nemal takmer žiadnu databázu objektov pre svoju základňu užívateľov, narozdiel napr. množstva assetov dostupných pre užívateľov 3Ds Maxu. Preto som po nociach začal vytvárať vlasné sety 3D modelov a uverejňoval som ich postupne na blogu FlyingArchitecture. A tak boli položené základy toho, čo si môžete pozrieť na webe dnes – ku vytváraniu databázy sa začali pridávať fanúšikovia a pomáhali budovať tento skvelý environment pre užívateľov Rhina. Samozrejme počas dlhých rokov sa udialo viacero zmien – väčších či menších, no v podstate to všetko boli iterácie, ktoré viedli k naplneniu vízie.

Proces

Dnes, po 13 rokoch zdokonaľovania vizualizačných procesov sme si spolu s kolegami vytvorili postupy, ktoré sú efektívne a pomáhajú nám zvládať obrovské projekty, ktoré by bez organizácie nebolo možné dokončiť a možno ani začať. Svetoví klienti ako Zaha Hadid, UN Studio, či slovenský Pantograph nám môžu plne dôverovať a zveriť nám proces vizualizácie bez obáv, či stihneme deadline, alebo či dodáme kvalitu, ktorú od nás očakávajú a kvôli ktorej s nami spolupracujú.

Podklady

Po tom, čo sa s klientom odsúhlasí deadline a budget, sme pripravení na projekte začať – klient dodá 3D model, ktorý spracujeme pre naše potreby.

Predpríprava

Prvé dni sú zasvätené čisteniu geometrie – je jedno, v akom programe pracuje klient, alebo aký formát exportu dodá – vždy je potrebné geometriu zrevidovať, prečistiť, prípadne častokrát premodelovať, aby sme sa vyhli problémom v neskorších fázach procesu. Naštudujeme si čo najviac charakteristiky projektu a lokácie, aby sme boli vo výsledku čo najbližšie realite – od špecifických atmosfér vznikajúcich na tom mieste, až po vodorovné značenia na cestách, aby sme správne nasimulovali križovatky v okolí.

Skice

Rozsah tejto fázy závisí hlavne od časových mantinelov nastavených klientom – v prípade krátkeho deadlinu túto prvú fázu zoptimalizujeme a ideme viac priamočiaro, nerobíme tak široký záber ako v prípade, keď máme viac času.

Touto prvou fázou klientovi ukážeme dve veci:

1. Nahrubo zvizualizovanú víziu klienta – pustíme rendre na pohľady, ktoré zadal klient sám;

2. Nahrubo zvizualizovaný pohľad našich artistov na projekt. Vyberáme pohľady a atmosféry, ktoré by sme do projektu priniesli radi my a ktoré veríme, že pomôžu predstaviť projekt v čo najlepšom svetle.

Klient teda dostane set obrázkov, ktoŕe sú v menšom rozlíšení a nižšej kvalite, no uvidí kombinácie a rozsah kamier a atmosfér, na ktoré možno sám z časových dôvodov neprišiel. Vďaka skiciam uvidí i náš zámer s obrázkami – teda nejde len o clay (biele) rendre iba so slnkom a bez materiálu, ale môže sa vcítiť do obrázku, pretože vďaka nahrubo pripravenej 3D scéne a jemnej postprodukcii prináša koncepciu, pocit a atmosféru, ktorú plánujeme s obrázkom ďalej rozpracovať.

Iterácie / zmeny

Takto je pre klienta jednoduchšie komentovať obrázky – už v prvých náhľadoch vieme odkonzultovať kamery, materiály, svetlo, či 3D assety. Ďalší proces závisí na výbere pohľadov. Výstupom tohto kola sú obrázky vo väčšom rozlíšení a vyššej kvalite s presnejšou, no stále koncepčnou postprodukciou. Sú to predfinálne náhľady a po ich odkonzultovaní sme ready urobiť potrebné zmeny a pustiť finálne rendre – teda rendre v plnom rozlíšení a vysokej kvalite, na ktorých už môžeme urobiť plnú postprodukciu – teda časť, kde každému obrázku venujeme veľa pixelovej lásky.

Finálne obrázky

Po dokončení postprodukcie, spravidla niekoľko hodín pred nastaveným deadlinom, doručíme klientovi finálne vizualizácie a počkáme na potvrdenie, resp. sa aplikujú drobné zmeny v postproduckcii, ak je to potrebné. Takto odovzdáme obrázky, ktoré klient môže použiť na účely, aké potrebuje.

Záverom

Týmto je zakázka väčšinou ukončená a my sa púšťame do ďalšej v poradí – zväčša máme program nabitý a i preto je lepšie sa dopredu obejdnať. Tak ako sme si zvykli do barbershopu 🙂

Postupy v zakázkach sa môžu odlišovať podľa rozsahu a typu práce – nakoľko okrem statických obrázkov pre architektonickú vizualizáciu sa venujeme i animácii, či Virtuálnej Realite – VR prezentácii architektúry.