Volám sa Matúš, som otcom troch šikovných detí (aj preto Foter!) a pred nejakým časom sme s rodinou po dlhých 13 rokoch vymenili moravské Brno za omnoho menšie mesto na Slovensku. Stále sa aklimatizujeme 🙂

Architektúru mám natoľko rád, že i keď sa nevenujem priamo navrhovaniu stavieb, tak sa stále tak nejak “motám okolo.” Začalo sa to štúdiom na Fakulte Architektúry VUT v Brne, praxou v rôznych miestnych architektonických ateliéroch, aby som napokon zistil, že viac ma láka a fascinuje samotná prezentácia architektúry, jej grafická stránka, než jej vytváranie a dodržiavanie technikálií potrebných preto, aby stavba vôbec stála. A nestála veľa.

Či už je to prezentácia predtým, ako je postavená, ale i potom, ako stavba uzrie svetlo sveta. Štúdium architektúry a samotná láska k architektúre mi otvorili oči veciam, ktoré by som bez jej hlbšieho štúdia nevidel, alebo považoval za nepodstatné. Toto mi dáva osobitý pohľad na hmotu, detail a hru svetla s tieňom.

Architektonické vizualizácie

FlyingArchitecture je mojou srdcovkou a neoddeliteľnou súčasťou toho, čo robím. Projekt, ktorý začal celkom nevinne – zdieľaním 3D modelov online pre fanúšikov softwaru Rhinoceros 3D sa postupne pretransformoval na niečo, čo som nikdy neplánoval – štúdio, ktoré dnes pracuje na najfascinujúcejších projektoch na svete pre najznámejše mená vo svetovej architektúre. Mrakodrap v centre Hong-Kongu na najdrahšie predanom pozemku v histórii sveta? Letisko v novom saudsko-arabskom NEOMe? Lyžiarske stredisko na vrcholku pohoria uprostred púšte, či nový ostrov v Južnej Kórei? Všetky tieto výzvy sme zvládli.

Štúdio vediem dodnes a vďaka úžasnému týmu umelcov sa nám darí robiť prezentáciu projektov, o ktorých sa nám ešte pred pár rokmi ani nesnívalo.

Workshopy

Zaujímavou iniciatívou bola večerná škola parametrického dizajnu pod názvom AAE – Architecture, Avantgarde, Experiment. Bol to projekt, ktorý sme spolu s Jiřím Vitekom a kolegom Štefanom Turcovským pripravili pre študentov FA VUT v priestoroch Galerie Architektury v Brne – tu som mal na starosti vyučovanie vizuálnej prezentácie parametrickej architektúry.

Ako externý lektor som učil na svojej alma mater – brnenskej Fakulte Architektúry, kde som viedol predmet Emotivní Vizualizace počas 2 semestrov pod garantom Ing. Arch. Janom Kratochvílom.

No skutočnou výzvou boli vždy workshopy zamerané na architektonickú vizualizáciu a postprodukciu organizované v Ríme, Barcelone, Bruseli, Viedni, Bratislave, Prahe, či Brne… až nakoniec, ako zlatý klinec programu, sme spolu s kolegom Lukášom Filipom viedli týždňový workshop na fakulte XJTLU v čínskom Suzhou pre študentov tejto univerzity.

Fotografie

Okrem virtuálneho 3D sveta ma fascinuje rovnako aj opačná strana procesu – teda to, keď je stavba postavená a už viem narábať iba s tým, čo je v reálnom svete vybudované. Preto som začal experimentovať i v tejto oblasti a rozbehol som projekt Foter, ktorý je venovaný architektonickej fotografii a videografii.

Fotografia je samozrejme obmedzujúca v porovnaní s vizualizáciou, no zároveň to udáva mantinely a nastavuje pravidlá, podľa ktorých spolu s budovou hráme hru. Hru o priestore, svetle, tieni, či prúdení energie. Tu sa snažím zhutniť nielen môj pohľad na architektúru, ale i moje technické znalosti a vášne z oblasti fotografie. I keď zastávam názor, že technika je vo fotografii až na treťom mieste (po svetle a po fotografovom oku), no vždy tvorí podstatnú časť procesu. Preto sa snažím využívať všetky dostupné technológie, ktoré pomáhajú v dosahovaní dokonalých záberov. Proste na technickej stránke si dám záležať – predsa keď už niečo robiť, tak poriadne.