Dnes by som chcel otvoriť tému možností v postprodukcii v architektonickej fotografii, nakoľko som sa stretol s viacerými prístupmi a názormi.

Niektorí vravia, že photoshopovať elementy z fotografie je neetické a nemalo by sa to robiť, môže ísť o false advertising. Odstraňovať nadzemné vedenia, stĺpy, či stavebné elementy je posúvanie reality a preto by nemalo byť aplikované vo fotografii, ktorá je v podstate dokumentaristická – a za takú sa architektonická fotografia môže považovať.

Na druhú stranu, stačí sa na vec pozrieť z druhej strany: vo fotografii architektúry nejde až tak o zdokumentovanie stavu, ale skôr o portrétnu fotografiu budovy – budova rovnako ako človek potrebuje osobný prístup a práve v ňom musí fotograf pochopiť, ktoré elementy okolia sú a nie sú prínosné pre portrét.

Nasledujúce príklady sú z fotenia, ktoré prebehlo pre architektonickú kanceláriu Csanda-Piterka v Nitre pre objekt Za Ferenitkou. Rozumel som dôležitosti záberu s kontextom bývalého dvora fabriky Ferenit, no bol zjavný problém s vyčistením tohto priestoru od vozidiel. Neostalo teda nič iné, len si vybrať – nechať autá vo fotografii, či nie?

V tomto prípade to bolo pre mňa celkom jasné. Autá nedotvárajú charakter areálu ani budovy samotnej, tak musia ísť het.

Na prvej fotografii je vidieť originálny záber – budovu zakrývajú autá s reklamou.

Druhý záber je už upravená fotografia – upravené farby, tiene, svetlá, dorovnané línie.

Tretí, finálny záber je už po Photoshopovej úprave, kde som odstránil autá, reklamnú ceduľu, jednotky vzduchotechniky na fasáde a nečistoty na ceste pred nami. Zároveň som ešte doplnil stmavenie pravého a dolného okraja pre umocnenie pocitu hĺbky.