Tak, ako sa postupne vyvíja kvalita služieb poskytovaných vo fotografii, tak sa rovnako snažím posunúť i spôsob prezentácie. Logo a web dizajn, ktorý fungovali prvé dva roky existenie fotra, nespĺňali požiadavky, ktoré som od prezentácie mal – tak ako logo, tak i webdizajn potrebovali zjednodušiť a nasmerovať fotra smerom ku jednoduchšiemu, čistejšiemu dizajnu, ktorý bude odrážať štýl a kvalitu služieb a teda fotografie.

V spolupráci s dizajnérom Davidom Klimekom sme vytvorili logo, ktoré podtrhuje to, čo ako foter robím.

Geometrický charakter nového logotypu odráží služby a obor, kterým se Matúš věnuje.

Redesign loga se tím pádem více soustředí na to, co daná osoba dělá, než na to jak vypadá.

David

Pre viac Davidových prác navštívte jeho web: Daveklimek.cz