Postprodukcia

You are currently browsing posts of the "Postprodukcia" tag.

Postprodukcia v architektonickej fotografii

Dnes by som chcel otvoriť tému možností v postprodukcii v architektonickej fotografii, nakoľko som sa stretol s viacerými prístupmi a názormi. Niektorí vravia, že photoshopovať elementy z fotografie je neetické a nemalo by sa to robiť, môže ísť o false advertising. Odstraňovať nadzemné vedenia, stĺpy, či stavebné elementy je posúvanie reality a preto by nemalo byť aplikované vo fotografii, ...