Autor projektu: A Class Studio – Material Solutions – Mgr. art. Miroslava Trokšiarová

Lokácia: Bratislava, Čerešne

Interiér získal ocenenie OPAL – Outstanding Property Award London v kategórii Residential Interior design