Rodinný dom, ktorý som mal možnosť fotiť pre Andreja a jeho rodinu je unikátnou, modernou a ukážkovou stavbou modernej architektúy na Slovensku – dve jasné hmoty oddelené podľa funkčnosti sú prepojené vstupom a relaxačnou zónou. Stavba je situovaná na okraji obce s výhľadom ponad lúku do okolitého lesa – úžasné miesto pre život i oddych.

Jednopodlažná hmota slúžiaca na prevádzkové účely je z hľadiska vstupu vystupujúca do popredia, zatiaľ čo druhá, upozadená je dvojpodlažná a preto vnímaná ako dominantná. Táto hmota vybieha opačnou stranou smerom ku lúke a lesu, akoby sa s nimi chcela prepojiť a splynúť premostením, ktoré nesie spálňu a prekrýva vonkajšie sedenie s ohniskom integrovaným do veľkého stola.

Veľkorysé priestory interiéru prinášajú monumentálnu obývaciu izbu – miestnosť je galériou nielen svojou hmotou siahajúcou cez dve podlažia, ale i svojim účelom – na jej stenách sú umiestnené umelecké diela vyrobené pre majiteľov domu.