Zaujímavou výzvou bolo nafotenie novej budovy pre SPU FZKI v Nitre – budova pre Environmentálne centrum vznikla ako dostavba ku pôvodnej budove, ktorá funkčne a kapacitne nenapĺňala potreby fakulty pre výskum.

V budove mimo iné prebieha aj výskum vodných tokov – preto špecifickým zariadeniam a prístrojom musela byť budova uspôsobená. V objekte sa nachádza i prednášková miestnosť, no je tu i možnosť sedenia na svahovitej časti v nádvorí, kde majú študenti možnosť priamo sledovať a reagovať na procesy prebiehajúce vo vyššie spomínaných prístrojoch.

Fasáda z pozinkovaného plechu krásne odráža každú nuanciu okolitého prostredia a jeho svetelnosť, čo ju niekedy perfektne vsadí do prostredia, no inokedy ju práve naopak vysvieti a zvýrazní ako starostlivo nasvietený drahokam na výstave.