Mitsubishi Chemical Advanced Materials Composites

Fotenie prebiehalo za plného behu závodu a výsledkom bolo pomerne obsiahle množstvo fotiek či už z interiéru, alebo aj exteriéru. Vďaka prístupu Kaiteki, ktorý Mitsubishi dodržuje, sa v bezprostrednej klízkosti budovy nachádza komunitná záhradka, ovce či množstvo kvetinových výsadieb.

KAITEKI – Value for tomorrow

Kaiteki – “the sustainable well-being of people, society and our planet Earth” je prístup Mitsubishi motors ku vzťahu medzi človekom, jeho výdobytkami a prírodou. Vďaka tomuto prístupu je v bezprostrednom okolí závodu i oddychová zóna s bohatou výsadbou kvetov, jedlých plodov, či dokonca i ovečky.