Pre spoločnosť S3 Tragwerksplanung som mal možnosť zdokumentovať niekoľko stavieb v nemeckých Drážďanoch, pre ktoré v nedávnej dobe vypracovávali statické výpočty. Bolo zaujímavou skúsenosťou si nastaviť akési expresné fotenie, nakoľko zorientovať sa pri viacerých stavbách v cudzom meste a zachytiť každú z nich vo vhodnom svetle, pričom všetky boli v solídnej vzdialenosti od seba, bol challenging task. Počas jedného popoludnia a následného rána som všetky niekoľkokrát obehol, aby som získal čo najvhodnejšie svetlo a podmienky. Vzniklo z toho niekoľko desiatok fotiek, ich výber môžete vidieť aj v mojom portfoliu.