Zatiaľ najrozsiahlejším zadaním, aké som dostal, bolo nafotiť takmer 30 objektov v Bratislave – niektoré už dávno dokončené, niektoré ešte v rozpracovanej fáze. Spoločnosť PHP, zaoberajúca sa statikou budov má na svedomí množstvo projektov nielen na Slovensku, ale i v Rakúsku, či Nemecku. Ich lokálnu tvorbu som nakoniec zhrnul na 600+ fotografiách zobrazujúcich nielen celkové pohľady na architektúru, ale i detaily statických výziev.

V tomto výbere prinášam zlomok týchto záberov.

Medzi stavby, ktoré boli obsahom zadania boli napr. Relaxx, Eurovea, Nivy, Rozadol, Retro, Pradiareň, Klingerka, Twin City Tower, Guthaus, Tri Veže, Lodenica v Karlovej Vsi, Vydrica, či Slnečnice.

Foto spolu s: Nina Nedecká