Rodinný dom od ateliéru Kubiš Architekti je prekrásnym príkladom modernej drevostavby – použitie farebnosti a materiálov – černeho matného kovu a prírodného sibírskeho smerkovca z neho robí nadčasovú stavbu, ktorá bude poskytovať komfortné bývanie dvojčlennej rodine. Život v dome sa bude odvíjať okolo átria s plánovanou hustou zeleňou a bued tak poskytovať nepretržitý kontakt s prírodnými elementami.

Hrad Pajštún, vypínajúci sa na kopci za domom, tvorí výrazný bod pri pohľade z terás obklopujúcich celý pôdorys domu.