Fotiť kancelárie Dimense Architects bola pre mňa srdcová záležitosť a to hneď z dvoch dôvodov.

Prvým dôvodom bolo, že v budove, ktorú si Dimense zrekonštruovalo, som kedysi pracoval pre inú architektonickú kanceláriu a mám s ňou spojené svoje prvé začiatky v architektúre. Druhým dôvodom je fakt, že práve z tejto firmy som prešiel do Dimense Architects, kde som mal možnosť pracovať na super projektoch, až kým som sa nedal na sólo dráhu a nevytvoril FlyingArchitecture. Obe tieto skúsenosti ma nesmierne posunuli v pracovnom živote a na túto časť svojho života mám skvelé spomienky.

Teda o to viac ma potešilo zadanie nafotiť budovu, v ktorej sa mi spájajú obe tieto životné etapy.