Forma sleduje funkciu – pri čerpacej stanici to platí stonásobne. Desiatky, stovky čerpacích staníc na Slovensku sú postavené bez akejkoľvek myšlienky či inovácie podľa osvedčených konceptov. Táto však nie.

Ateliér SAD vytvoril niečo, čo nemá obdoby nielen na Slovensku, ale ani vo svete. Nie nadarmo sa čerpacia stanica z pera tohto štúdia dostala medzi 9 najkrajších staníc na svete. Nie nadarmo ju obdivujú architekti z celého sveta a stala sa jednou z najobľubenejších stavieb na rôznych portáloch venovaných architektúre.

I keď som ju poznal už roky z webov o architektúre, objavil som ju náhodou. Bola ako prízrak, ako fatamorgána, ktorú som videl v diaľke a i napriek jej statickej povahe som ju považoval za niečo efemérne, prchavé, nestále. Neviem, či to bolo jej samotnou dynamikou, alebo som bol iba rozrušený z tohto náhodného stretnutia. S určitosťou viem ale povedať, že na mňa zapôsobila viac, ako akákoľvek iná stavba.