Rozdielny pohľad na prezentáciu architektúry cez CGI a fotografiu